Antioksidasjon

AntioksidasjonBeskyttelse mot oksidasjon er et viktig aspekt ved håndtering av kjøttprodukter. RAPS tilbyr flere løsninger for å stabilisere fett for å beholde friskhet i matvarer som inneholder oljer. På denne måten øker man holdbarheten.